Start Om Kålltorps Bygg Aktuella projekt Kvalitet & Miljö Arbeta hos oss Nyheter Kontakt

Fiskebäck

Ute i hamnen i Fickebäck bygger Kåll- torps Bygg två industrilokaler, där den ena byggs åt Blue Systems som till- verkar vägräcken i stållinor. Lokalen kommer att användas till kontor, lager och verkstad.

Den andra lokalen kommer att användas som kontor och tvätthall åt Frölunda Transport. Tvätthallen uppfyller alla miljökrav med bland annat ränna i golvet för vatten-avrinning.

Lokalerna byggs i samarbete med Kålltorps Plåt som ansvarar för taket och fasaderna i fasadplåt.

© Kålltorps Byggnads AB 2014 

Kålltorps Bygg Marieholmsgatan 134 C 415 02 Göteborg

Tfn 031-48 08 07 Fax 031-48 08 30 info@kalltorpsbygg.se

                    

       Gjord av Wannabe Web