Kålltorps Byggnads AB

Adress: Marieholmsgatan 134C, SE 415 02 Göteborg

E-post: info@kalltorpsbygg.se

Växel: +46 31 48 08 07

Kontaktpersoner

E-post: fornamn.efternamn@kalltorpsbygg.se


Företagsledning:

Morgan Johansson

VD, Arbetschef

031-757 51 63

Martin Johansson

Arbetschef

031-757 51 64

Rickard Stocks

Arbetschef

031-757 51 97

Tobias Larsson

Projektchef

031-757 51 66

Dan Erik (Danne) Ahlgren

Projektchef

031-757 51 74

Christian Wingdell

Entreprenad-
ingenjör

031-757 51 67

Anna Hök

Ekonomichef

031-757 51 60


Administration:

Anna Hök

Ekonomichef

031-757 51 60

Lotta Doverhäll

HR/Personal

031-757 51 61

Anneli Karlsson

Ekonomiassistent

031-757 51 95

Liselotte EK

Ekonomiassistent

031-757 09 61


Entreprenad:

Morgan Johansson

Arbetschef

031-757 51 63

Tobias Larsson

Projektchef

031-757 51 66

Dan Erik (Danne) Ahlgren

Projektchef

031-757 51 74

Lina Gustafsson

Kalkyl

031-757 51 94

Sara Brännström

Entreprenad-
ingenjör

031-757 51 76

Oskar Lager

Entreprenad-
ingenjör

031-757 51 40

Najib Shalizi

Entreprenad-
ingenjör

031-757 51 42

Dennis Fredin

Entreprenad-
ingenjör/KMA

031-757 51 65

Claes Samuelsson

Platschef

031-757 51 80

Jerker Jonsson

Platschef

031-757 51 75

Ari Pinola

Platschef

031-757 51 78

Magnus Johansson

Arbetsledare

031-757 51 88

Kay Boklöv

Arbetsledare

031-757 51 87

Karl Wennberg

Platschef

031-757 51 96

Sara Kärrlund

Entreprenad-
ingenjör

031-757 51 82


Servicegrupper:

Rickard Stocks

Arbetschef

031-757 51 97

Christian Wingdell

Entreprenad-ingenjör

031-757 51 67

Ingela Björndahl

Entreprenad-
ingenjör

031-757 51 92


Servicegrupp Marieholm:

Tony Johansson

Platschef

031-757 51 70

Johan Dahlman

Arbetsledare

031-757 51 69

Lars Andersson

Platschef

031-757 51 71

Johnny Särnberger

Platschef

031-757 51 77

Farid Runklint

Arbetsledare

031-757 51 86

Mikael Jardebrand

Platschef

031-757 51 98

Per Milch

Arbetsledare

031-757 51 99

Christian Ringstedt

Platschef

031-757 51 84

Jouni Puronpää

Arbetsledare

031-757 51 72

Rickard Spiik

Arbetsledare

031-757 09 60


Servicegrupp Arendal:

Mats Andersson

Platschef

031-757 51 73

Mikael Magnusson

Arbetsledare

031-757 51 81

Kontakta oss

 

**