Liseberg

Liseberg, Göteborg

Flera projekt 

Bilhjulet – Huset som tidigare Gästservice låg i har vi nu omvandlat till Bilhjulet. Förutom ny grundförstärkning och smidesstomme har bland annat fasad, skärmtak, fönster och dörrar bytts ut. Även lagerytan innanför spelet är iordninggjort.

Stora scenen – Den befintliga smideskonstruktionen som håller upp den massiva storbildskärmen på ca 1 ton, (även kallad Jumbotron) var i behov av en förstärkning. Med hjälp av stämpning, liftar och kranar löste vi utmaningen utan problem!

Kaninscenen – Ett av våra tidigare projekt som vi återigen fick i uppdrag att förnya! Nya dörrar och väggar på scenen, nytt personalutrymme och nytt tak på baksidan.

Tyrolen – Biergarten har uppdaterats och fått ett nytt utekök. Bland annat har vi sett över maskinparken, bänkytor, hyllor etc.

Virvelvinden – En riktig Lisebergklassiker som har demonterats och sparats. Byggnaden har omvandlats till toaletter för parkens besökande. Väggarna pryds nu av stora ansiktsskulpturer och nytt kakel. Golven är också uppfräschade med nya klinker i olika mönster. I taket har vi installerat infälld belysning med detaljer av mossa.

Miniburgaren – Uppe på höjden, i Luna Park hittar du en av parkens många snabbmats-restauranger; Miniburgaren. Vi har bland annat schaktat både för huset samt vatten och avlopp, gjutit plintar och färdigställt marken runt om.

Aerospin – Under attraktionen har vi byggt ett nytt förråd, tagit bort köfållor och byggt nya grindar m.m. Picknickplatsen har nu fått en uppfräschning med ny trappa, nya långbänkar och ny belysning.

Shoppen – Spelet Gripen som tidigare låg ovanför rulltrappan har fått maka på sig och ge plats till ett mindre hus med en zeppelinare på taket.

Spheres & Arches – Luna Park har nu fått ännu fler nya belysningsstolpar som nu lyser upp området. Vi har schaktat, gjutit plintar och tillverkat belysningsstolpar i smide.

Uppdragsgivare

Liseberg