Skip to main content

Tjänster

Kålltorps Bygg är ett stabilt växande bolag inom Kålltorpsgruppen.
Som ett familjeägt entreprenadföretag har vi ett stort engagemang i Göteborgsregionen där vi arbetar nära våra uppdragsgivare och partners i alla våra projekt. Vi erbjuder våra tjänster inom…

Entreprenad

Vår strävan är att vara en ödmjuk och engagerad samarbetspartner i alla projekt – från serviceuppdrag till större totalentreprenader. Organisationen består av hängivna och kompetenta medarbetare som bemästrar kalkyl, produktion såväl som projektering och projektledning. Alla projekt är viktiga och unika för oss, oavsett storlek. Genom kontinuerlig utveckling av organisation och medarbetare skapar vi ett företag där kunden och slutresultatet är i fokus.

Ronald_McDonaldhuset

Samverkan

Att i ett tidigt skede få möjlighet till partnering, samverkan och samarbete i ett komplext projekt är både utvecklande och effektivt. Idag är en stor del av våra entreprenader samverkansprojekt. Att gemensamt kunna projektera och välja rätt förutsättningar för uppdraget är en styrka som skapar mervärde, kostnadseffektivitet och kvalitet.

Valkyria Liseberg

Utvecklingsprojekt

Idag har vi flera egna pågående utvecklingsprojekt. I nära samarbete med både fastighets- och markägare utvecklar vi gemensamt fastigheten, utreder möjligheterna till detaljplan, tar fram helhetslösningar och ser till att optimera fastighetens värde.

Landvetter Travel Park