Våra värderingar

Vår affärsidé är enkel! Den bygger på ett genuint och långsiktigt engagemang. Vi vill vara en del av en hållbar framtid där vi tillsammans hittar innovativa lösningar för vår stadsutveckling. Därför engagerar vi oss fullt ut i varje medarbetare, projekt och kund för att skapa mervärde och driva utvecklingen framåt. Vår vision är att vara en stabil och trygg samarbetspartner i Göteborgsregionen inom entreprenad, samverkan och utveckling.

Vi på Kålltorps Bygg

Våra kärnvärden

P

– Personliga

Vi arbetar långsiktigt med att bygga starka relationer och ett personligt engagemang till våra medarbetare, partners och leverantörer.

E

– Engagerade

Korta beslutsvägar och personliga engagemang gör vårt arbete effektivt och varje projekt genomförs med starkt driv.

K

– Kunniga

Vi värdesätter branscherfarenhet och ny kunskap. Hos oss har medarbetarna därför möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. På så sätt säkerställer vi att våra partners får bästa möjliga lösningar – i alla våra projekt.

A

– Ansvarstagande

Vårt långsiktiga tänk och våra sunda värderingar genomsyrar företaget. Vi tar ansvar för våra medarbetare, partners och varje projekt. Och därmed tar vi ansvar för morgondagen.

Vårt samhällsengagemang

Win-Win på alla sätt

Vi värnar vi om mjuka värden. För oss är det viktigt att stödja projekt, föreningar och organisationer där vi kan göra skillnad. Har du en förening eller ett projekt du tycker vi borde stödja? Hör gärna av dig till oss och berätta mer!

Projekt vi engagerar oss lite extra i

Kålltorps Bygg sponsrar Barncancerfonden
Barncancerfonden

Sverige har gått från att ett fåtal barn överlever cancer till att närmare 80% gör det. Att vara ett Vänföretag till Barncancerfonden är en både medveten och lönsam investering. Vi hoppas fler gör som vi!

Kålltorps Bygg sponsrar Team Rynkeby
Team Rynkeby

Ett internationellt projekt med syfte att samla in pengar, öka medvetenheten och sprida kunskap om barn med cancer. I Sverige går pengarna oavkortat till Barncancerfonden.

Ronald McDonald Hus Göteborg
Ronald McDonald Hus

Ett hem hemifrån för familjer till barn från onkologi- och hjärtavdelningarna på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg. Vi har fått äran att vara med i en samverkanentreprenad för att utöka huset med ytterligare 13 rum.

Kålltorps Bygg – sponsring
Idrottsrörelsen

Kålltorps Bygg sponsrar ett flertal lokala föreningar såsom Landvetter IS och IF, ÖIS och Chalmers golflubb. Här kan barn och ungdomar få en möjlighet att utvecklas tillsammans.

Sofias Änglar tillsammans med Kålltorps Bygg
Sofias Änglar

När en tragedi slår till, rycker Sofias Änglar in och hjälper människor i nöd. Vi på Kålltorps Bygg är stolta över att ha medverkat i TV-programmet ”Sofias Änglar” och fått chansen att göra skillnad i två familjers liv.

Kålltorps Bygg tjänstebil

Miljö & Hållbarhet

Så här jobbar vi

Kålltorps Bygg är ett ISO-certifierat företag. Att följa samhällsbyggnadssektorns etiska regler är självklart för oss. Det gör oss till en pålitlig affärspartner och en attraktiv arbetsgivare.

Kvalitet – ISO 9001:2015

Kvalitet genomsyrar vår verksamhet i såväl planering som produktion. Överlämnandet ska ske vid avtalad tid och hålla den avtalade kvaliteten. Vi har ett gediget kontaktnät av trygga samarbetspartners – det skapar goda förutsättningar för effektivitet och hög kvalitet genom hela processen.

Miljö – ISO 14001:2015

Att skydda miljön, förebygga föroreningar och minska avfallet i våra projekt skapar hållbara byggnader och bidrar till en bättre miljö för kommande generationer.

Arbetsmiljö – ISO 45001:2018

Tillsammans strävar vi efter att utveckla och skapa en så säker, hållbar och stimulerande arbetsmiljö som möjligt. På Kålltorps Bygg accepterar vi inte någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Vi har nolltolerans mot alkohol och övriga droger. På våra byggarbetsplatser används alltid de skyddskläder som fordras; såsom varselklädsel, hjälm och skyddsskor.

Klicka på filen för att ladda ner vår verksamhetspolicy.