vvv

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på Kålltorps Bygg?
Våra kontaktpersoner för de olika områdena hittar du nedan.

Generell kontaktinformation

Kålltorps Bygg AB
Marieholmsgatan 134 C
415 02 Göteborg

031 – 48 08 07
info@kalltorpsbygg.se

Personlig epostadress till våra medarbetare: fornamn.efternamn@kalltorpsbygg.se

Faktureringsinformation

Fakturamail: faktura@kalltorpsbygg.se

GLN-nr. för e-faktura: 7365565830749

Följande information är obligatorisk:
– Vår referens
– Er referens
– Vårt sexsiffriga projektnummer
– Tydlig information om utfört arbete.

Vid omvänd skattskyldighet ska vårt VAT-nr. SE556583074101 framgå på fakturan.

Notera att fakturor som saknar fullständiga uppgifter kommer att returneras.

Morgan Johansson

VD, Ledningsgrupp

031 – 757 51 63

Rickard Stocks, Kålltorps Bygg

Rickard Stocks

vVD, Ledningsgrupp

031 – 757 51 97

Martin Johansson

Projektutveckling, Ledningsgrupp

031 – 757 51 64

Ekonomi

Anna Hök, Kålltorps Bygg

Anna Hök

Ekonomichef, Ledningsgrupp

031 – 757 51 60

Lotta Doverhäll, Kålltorps Bygg

Lotta Doverhäll

HR-specialist, Ledningsgrupp

031 – 757 51 61

Anneli Karlsson, Kålltorps Bygg

Anneli Karlsson

Ekonomiassistent

031 – 757 51 95

Liselotte Ek, Kålltorps Bygg

Liselotte Ek

Redovisningsekonom

031 – 757 09 61

Anna Darebrant, Kålltorps Bygg

Anna Darebrant

Löneadministratör

031 – 757 51 79

Projektchefer

Tobias Larsson

Tobias Larsson

Projektchef, Ledningsgrupp

031 – 757 51 66

Dan-Erik Ahlgren, Kålltorps Bygg

Dan-Erik Ahlgren

Projektchef, Ledningsgrupp

031 – 757 51 74

Christian Wingdell, Kålltorps Bygg

Christian Wingdell

Projektchef, Ledningsgrupp

031 – 757 51 67

Johnny Särnberger, Kålltorps Bygg

Johnny Särnberger

Projektchef

031 – 757 51 77

Mats Andersson, Kålltorps Bygg

Mats Andersson

Projektchef

031 – 757 51 73

Sara Brännström, Kålltorps Bygg

Sara Brännström

Projektchef

031 – 757 51 76

Linus Pilebo

Projektchef

031 – 757 51 83

Projektstöd

Lina Gustafsson, Kålltorps Bygg

Lina Gustafsson

Kalkyl

031 – 757 51 94

Dennis Fredin, Kålltorps Bygg

Dennis Fredin

KMA, Ledningsgrupp

031 – 757 51 65

Sara Kärrlund, Kålltorps Bygg

Sara Kärrlund

Entreprenadingenjör

031 – 757 51 82

Ingela Björndahl, Kålltorps Bygg

Ingela Björndahl

Entreprenadingenjör

031 – 757 51 92

Oskar Lager, Kålltorps Bygg

Oskar Lager

Inköp

031 – 757 51 40

Amanda Gustafsson, Kålltorps Bygg

Amanda Gustafsson

Entreprenadingenjör

031 – 757 51 42

Sofie Erlandsson

Entreprenadingenjör

031 – 757 09 68

Thomas Smie

Entreprenadingenjör

031 – 757 51 89

Platschef

Claes Samuelsson, Kålltorps Bygg

Claes Samuelsson

Platschef

031 – 757 51 80

Jerker Jonsson, Kålltorps Bygg

Jerker Jonsson

Platschef

031 – 757 51 75

Ari Pinola, Kålltorps Bygg

Ari Pinola

Platschef

031 – 757 51 78

Anders Martinsson, Kålltorps Bygg

Anders Martinsson

Platschef

031 – 757 51 49

Tony Johansson, Kålltorps Bygg

Tony Johansson

Platschef

031 – 757 51 70

Fredrik Idbäck, Kålltorps Bygg

Fredrik Idbäck

Platschef

031 – 757 51 68

Mikael Jardebrand, Kålltorps Bygg

Mikael Jardebrand

Platschef

031 – 757 51 98

Farid Runklint, Kålltorps Bygg

Farid Runklint

Platschef

031 – 757 51 86

Lars Andersson

Platschef

031 – 757 51 46

Magnus Johansson, Kålltorps Bygg

Magnus Johansson

Platschef

031 – 757 51 88

Arbetsledare

Peter Swartling

Arbetsledare

031 – 757 09 64

Johan Dahlman, Kålltorps Bygg

Johan Dahlman

Arbetsledare

031 – 757 51 69

Jonas Liljenberg, Kålltorps Bygg

Jonas Liljenberg

Arbetsledare

031 – 757 51 43

Per Milch, Kålltorps Bygg

Per Milch

Arbetsledare

031 – 757 51 99

Jouni Puronpää, Kålltorps Bygg

Jouni Puronpää

Arbetsledare

031 – 757 51 72

Joakim Åsberg

Arbetsledare

031 – 757 51 85

David Ericson, Kålltorps Bygg

David Ericson

Arbetsledare

031 – 757 51 87

Martin Lind, Kålltorps Bygg

Martin Lind

Arbetsledare

031 – 757 51 44

Magnus Karlsson, Kålltorps Bygg

Magnus Karlsson

Arbetsledare

031 – 757 51 48

Urban Tuvestad, Kålltorps Bygg

Urban Tuvestad

Arbetsledare

031 – 757 51 62

Stefan Löfvenstråle, Kålltorps Bygg

Stefan Löfvenstråle

Arbetsledare

031 – 757 51 71

Alexandra Jonsson, Kålltorps Bygg

Alexandra Jonsson

Arbetsledare

031-757 09 62

Eric Nyström, Kålltorps Bygg

Eric Nyström

Arbetsledare

031 – 757 09 69

Hampus Ask

Arbetsledare

031 – 757 09 65

Joachim Kraffke

Arbetsledare

031 – 757 09 66

Mikael Andersson

Arbetsledare

031 – 757 09 63

Andreas Lexvik

Arbetsledare

031 – 757 09 60

Hitta hit