Skip to main content
Kålltorps Bygg – Vår hållbarhet

Vår väg mot ett hållbart byggande

Verksamma inom byggbranschen tar vi ansvar för vår omvärld idag och den vi lämnar över till kommande generationer. Därför arbetar vi strategiskt och operativt med ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsfrågor.

Hållbar utveckling

Hållbarhet handlar i grund och botten om sunda värderingar. Värderingar som leder till goda val för ekonomin, miljön och människan. Kålltorps Bygg arbetar aktivt för att ta ansvar, längs hela värdekedjan, och för att främja en långsiktig hållbarhet. Med en tydlig färdplan mot ett klimatneutralt byggande och i enlighet med FN:s 17 globala mål, driver vi vår verksamhet med en strävan efter att hitta en balans mellan det ekonomiska, ekologiska och sociala perspektivet. Genom att integrera olika initiativ och aktiviteter inom de tre områdena möjliggör vi ett mer hållbart och godare samhälle.

Dennis Fredin

Vill du veta mer om hur vi arbetar med miljö- och arbetsmiljöfrågor?
Kontakta oss.

Dennis Fredin
KMA-ansvarig på Kålltorps Bygg