Skip to main content
Kålltorps Bygg – Vår verksamhet

Välkommen till Kålltorps Bygg

En stark lokal förankring och över 30 års erfarenhet har gjort att Kålltorps Bygg idag är en verklig drivkraft i att bidra till stadens långsiktiga tillväxt. Tillsammans vill vi vara med och bygga morgondagens Göteborg.

Bröderna Johansson, Kålltorps Bygg

Med en tydlig vision om att bygga morgondagens Göteborg har bröderna Martin, Morgan och Steve Johansson, sedan starten 1989, byggt upp det lilla familjeföretaget till en av Göteborgsregionens mest etablerade bygg- och entreprenadbolag. Genom ett långsiktigt lokalt engagemang och sunda värderingar står idag Kålltorps Bygg stabilt med knappt 100 medarbetare och en omsättning på cirka miljarden (2022).

Vi ska fortsatt vara en del av en hållbar framtid, där vi tillsammans hittar innovativa lösningar för vår stadsutveckling. Därför engagerar vi oss fullt ut i varje medarbetare, projekt och kund för att skapa mervärde och driva utvecklingen framåt.

Våra värderingar

En förutsättning för nöjda kunder är nöjda medarbetare. Att prioritera våra medarbetares säkerhet, hälsa och arbetsglädje är grunden för vår verksamhet. Våra kärnvärden Personliga, Engagerade, Kunniga och Ansvarstagande (PEKA) främjar en gemenskap hos medarbetarna vilket märks i vår leverans till våra kunder.

Vår sunda företagskultur ligger till grund för hur vi uppträder mot varandra och hur vi ser vår omvärld. Vilket hjälper oss att hantera allt från dagliga frågor till de större omställningsutmaningar som byggbranschen står inför.

Personliga

För oss är omtanke och respekt en självklarhet, och det visar vi genom att bygga långsiktiga, starka och personliga relationer med våra medarbetare, kunder och leverantörer.

Engagerade

Vi arbetar ständigt med fullt engagemang för att hitta de rätta lösningarna. Vår drivkraft och vilja skapar en positiv anda som inspirerar oss och vår omvärld.

Kunniga

Vi värdesätter branscherfarenhet och ny kunskap. Därför ser vi till att skapa förutsättningar för kontinuerlig
kompetensutveckling av våra medarbetare. På så sätt kan vi erbjuda bästa möjliga lösningar för såväl dagens som morgondagens krav.

Ansvarstagande

Vårt långsiktiga perspektiv och våra sunda värderingar genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tar ansvar för våra medarbetare, våra projekt och vår omvärld – vi tar ansvar för framtiden.

”Hållbarhet handlar i grund och botten om sunda och långsiktiga värderingar.”

Läs mer om hur vi arbetar med ekonomiska, miljömässiga och social perspektiv och de påverkar vårt arbete.

Morgan Johansson

Vill du veta mer om vår starka företagskultur och sunda värderingar?
Kontakta oss.

Morgan Johansson
Ägare och Affärsutvecklare på Kålltorps Bygg