Skip to main content
Vårt erbjudande

Tillsammans bygger vi goda miljöer för ett gott samhälle

Oavsett storlek och kund, ligger fokus på att leverera ett hållbart, uppdaterat och uppskattat resultat.

Våra affärsområden

Vår affärsidé är enkel; att planera, bygga och utveckla fastigheter. Vi har en lång erfarenhet av att leda och hantera alla delar av ett byggprojekt med målet att våra kunder når sina mål. Genom stort personligt engagemang och att fokusera på kvalitet, i såväl planering som produktion, ser vi till att hålla avtalad tid och leverans.

Sedan 2021 är Kålltorps Bygg certifierade i Affärsrelationer i Samverkan (ISO 44001). Det innebär att vi har etablerat en tydlig arbetsprocess med strukturerad samarbetsform. Alla parter, från beställare och entreprenör till arkitekter och andra nyckelpartners har gemensamma mål och resurser. Förutom att processen bidrar till ökad produktivitet och sänkta kostnader främjas även större transparens, tillit och engagemang i projekten.

Läs mer om våra tre affärsområden:

Industri och logistikfastigheter
Industri- och logistikfastigheter

Dagens industri- och logistikfastigheter kräver energieffektiva och driftsäkra lösningar. Med stor erfarenhet av komplexa projekt inom exempelvis fordonsindustrin bygger vi flexibla byggnader anpassade direkt efter de processer som behövs för verksamheten som ska bedrivas i lokalerna.

Se våra projekt…

Kommersiella och offentliga fastigheter
Kommersiella och offentliga fastigheter

En återkommande utmaning för projekt inom kommersiella och offentliga fastigheter är att bygget ofta sker i lokaler samtidigt som verksamheten är igång. En annan är tidspressen. Genom att jobba nära kunden, underleverantörer och medarbetare samt en noggrann logistikplanering, ser vi till att hålla tidplan och leverera enligt utsatt tid.

Se våra projekt…

Bostäder, nybyggnation
Bostäder, nybyggnation

Vi bygger fler bostäder för framtidens hållbara samhälle; en nära stad där människor kan bo, jobba och leva ett gott liv. Tillsammans med vårt systerbolag Kålltorps Projektutveckling erbjuder vi ett helhetsåtagande där vi hjälper till genom hela processen – från markförvärv till inflyttning.

Se våra projekt…

Mattias Gustafson, VD Kålltorps Bygg

Vill du prata om byggprojekt eller möjligheter inom samverkan?
Kontakta oss.

Matias Gustafson
VD, Kålltorps Bygg