Allégården

Allégatan, Göteborg

Allégården

Dicksonska Folkbiblioteket uppfördes 1895-1897 med influenser från både 1890-talets medeltidsromantiska ideal och jugendstil.
Vi installerade brandlarm och anpassade utrymningsvägar i hela byggnaden, där hög prioritet låg på att bibehålla fastighetens ursprungskaraktär.

Uppdragsgivare

Higab