Asperö avloppsstation

Göteborgs skärgård

Avloppsstationer i Göteborgs skärgård

På uppdrag av Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten, har vi byggt en ny spillvattenpumpstation på Asperö och bygger om och till pumpstationen på Kläppholmen, Styrsö. Projekten ingår i ett större ombyggnadsprojekt av avloppsystemet i Göteborgs södra skärgård. Allt för ett renare Göteborg!

Uppdragsgivare

Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten