Chalmers Kårhus

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Chalmers Square

På uppdrag av Emils Kårhus AB har vi gjort en om- och tillbyggnad av servicebutiken inklusive bokhandel. Vi har även renoverat fd bokhandeln ”Byssjan” till en ny Express ”take away” och byggt om den till en lokal för utskänkning av uppvärmd mat.

Uppdragsgivare

Emils Kårhus AB