Framtidens Fastighetslabb

Tynnered, Göteborg

Framtidens Fastighetslabb

Framtidens fastighetslabb är en satsning för att locka unga till byggbranschen. I labbet på Bronsåldersgatan i Tynnered, får besökarna i uppdrag att lösa problem på olika stationer.
Lokalen har totalrenoverats och har fått ett nytt FTX-system, nya fönster, nya ytskikt, nytt WC och RWC, ersatt befintliga radiatorer, bilat upp delar av bjälklaget och rensat bort blåbetongkross, samt byggt en pocketpark och en plantering.

Uppdragsgivare

Familjebostäder