Kontorslokaler Wallenstam

Kungsgatan, Göteborg

Kontorslokaler

Vi har på beställning av Wallenstam gjort en lokalanpassning av en helt tom lokalyta. Anpassningen innefattade byte av fönster, nya ytskikt, färdigställande av kontor/konferensrum med glasväggar, mm.

Uppdragsgivare

Wallenstam