Kusten, Göteborgs Hamn – Renovering

Göteborgs hamn

Kusten

Vi utförde en hyresgästanpassning åt Göteborgs hamn samt ytterligare en hyresgästanpassning åt Anderson och Hultmark som sitter i byggnaden. Byggnaden ligger invid Stena Lines Kielterminal och kallas för Kusten. Den har varit en del av Göteborgs hamn sedan den byggdes på 1950-talet.

Uppdragsgivare

Göteborgs Hamn och Anderson & Hultmark