Bra Bil

Göteborg

Leveranshall för Bra Bil

På uppdrag av Bra Bil har vi utfört en nybyggnad av leveranshall med nya skärmtak och ny markbeläggning på hela området.

Uppdragsgivare

Bra Bil