Göteborg

Lundbybadet

Lundbybadet är ett badhus för inomhus- och utomhusbad, som ligger bredvid Bravida Arena (före detta Rambergsvallen) i stadsdelen Rambergsstaden i stadsdelsnämndsområdet Lundby på Hisingen i Göteborg. Lundbybadet invigdes den 14 september 1973, och ersatte därmed Renströmska badanstalten i Lundby, som stängdes den 26 maj samma år.

Kålltorps Bygg fick i uppdrag av IOFF att renovera badet och efter ett intensivt arbete har vi nu avslutat renoveringen av Lundbybadet där betongkonstruktionerna i anslutning till bassängerna har förstärkts och tätats. Alla ventilationsaggregat och flertalet el-centraler har bytts ut. Vattenrening såsom inlopp, utlopp och kanalisation har uppdaterats.

Uppdragsgivare

IOFF