Mölnlycke Fabriker

Mölnlycke

Mölnlycke fabriker

På uppdrag av Wallenstam AB har vi byggt om lokaler för nya industri- och personalytor.

Uppdragsgivare

Wallenstam