Nordostpassagen

Nordostpassagen 41 & 43, Göteborg

Nordostpassagen

På uppdrag av Ernst Rosén har vi fått förnyat förtroende att i ett samverkanprojekt totalrenovera 48 lägenheter på Nordostpassagen 41 och 43. I uppdraget ingick även byte av tak och fönster/fönsterdörrar vid balkonger.

Uppdragsgivare

Ernst Rosén