Östra Hamngatan – Fasadrenovering

Östra Hamngatan, Göteborg

Östra Hamngatan

Den kulturhistoriska fastigheten på Östra Hamngatan 5-7 fick renovering och ombyggnad av flera fasader. Fastigheten består av dels en betong-, en puts- och en tegelfasad. I projektet ingick att återskapa ursprungligt utseende genom uppglasning och nytt entréparti.

Fastigheten fick även en interiör ombyggnation med kontorsanpassning på c:a 600 m2, där kontorsrum/konferensrum, mötesrum och showroom byggdes.

Uppdragsgivare

SEB Tryggliv