Ronald McDonald hus

Östra Sjukhuset, Göteborg

Ronald McDonald Hus

Till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus remitteras sjuka barn från hela landet. Ronald McDonald Hus blir ”ett hem hemifrån” för de familjer som behöver boende under vårdtiden. Huset som byggdes 1999 är finansierat av gåvor och mellan 600-700 familjer per år får möjlighet att bo i de 29 rum som huset består av. Huset används primärt av familjer till barn från onkologi- kirurgi- och hjärtavdelningarna.

Vi har fått äran och glädjen att vara med i en samverkanentreprenad med Ronald McDonald Hus Göteborg för att utöka med ytterligare 13 rum. Detta innebär att ytterligare ca 250 familjer får möjlighet att bo på Ronald McDonald Hus varje år.

Nybyggnaden är ett projekt där de flesta underentreprenörer och leverantörer är med och, till stor del, sponsrar med sina tjänster och varor.

Uppdragsgivare

Ronald McDonald Hus Göteborg