Världshuset

Packhuskajen, Göteborg

Världshuset

Vi har fått i uppdrag av Platzer att bygga om granithuset vid Packhuskajen till en flerbrukarfastighet med strukturåtgärder samt hyresgästanpassningar.

Uppdragsgivare

Platzer