Göteborg

Arkaden

Det första Arkaden-huset, en säregen brunröd tegelbyggnad med tinnar och torn, var en del av projektet ”Göteborgs Arkader” och färdigställdes hösten 1899. Arkaden blev efterhand ett omtyckt inslag i Göteborg, men i november 1967 köpte försäkringsbolaget Allmänna Brand byggnaden och påbörjade rivningen av huset. Den nuvarande Arkaden-byggnaden har ritats av stockholmsarkitekten Anders Tengbom och invigdes i oktober 1974. Efter en totalrenovering återinvigdes lokalerna 2002 och idag finns cirka 25 butiker, kaféer och restauranger här.

Fastighetsbolaget Vasakronan har gett Kålltorps Bygg förtroendet att anpassa lokalerna för en av företagets hyresgäster; ett IT-konsultbolag. Anpassningen består främst av nya ytskikt samt en uppdatering av installationer i befintliga lokaler på ca 2 000 m2 .

Uppdragsgivare

Vasakronan AB