Göteborg

Göteborgs tingsrätt

Göteborgs tingsrätts domkrets omfattar kommunerna Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör även tvistemål mellan enskilda individer – exempelvis familjemål, adoptioner, bodelningar och konkurser.

Vasakronan AB har gett Kålltorps Bygg förtroendet att bygga ett nytt utvändigt skärmtak framför huvudentrén till Göteborgs tingsrätt på Ullevigatan. Vi har även monterat nya glasparti-väggar på insidan av entrén, där säkerhetskontroller utförs på besökare.

Uppdragsgivare

Vasakronan AB