Kruthuset 17

Kruthuset 17

Kruthuset 17

Kruthuset 17 uppfördes i början av 1980-talet, på uppdrag av Posten. Platsen var noga utvald, ett stenkast från Centralstationen och Nordstan. Med tiden har Kruthuset 17 förvandlats till ett modernt kontorshus med lokaler anpassade för människor i stället för brev och paket.

Terminal RE Gullbergsvass har gett Kålltorps Bygg förtroendet att renovera ytskiktet i huvudtrapphuset. Vi har också uppdaterat entréområdet där vi renoverat markytor, fasad, skärmtak och cykelparkering.

Uppdragsgivare

Terminal RE Gullbergsvass