Landeryds stationshus

Landeryd, Hylte kommun

Landeryds Stationshus

År 1906 stod Landeryds station i Hylte kommun klar och den har sedan dess haft stor betydelse för utvecklingen av samhället på orten. De fina stationsbyggnaderna, lokstallet och tjänstebostäderna är numera en uppskattad kulturmiljö och 2018 blev stationen statligt byggnadsminne.

På uppdrag av Trafikverket har Kålltorps Bygg restaurerat stationshuset till dess forna ståtlighet. Med stor omsorg har vi utfört takomläggning samt bytt hängrännor och stuprör på samtliga tak. Fönster och snickerier har lagats, målats och setts över av snickare med specialkunskaper i renovering av kulturhistoriska hus. Ambitionen har varit att återställa den vackra byggnaden i ursprungligt skick.

Uppdragsgivare

Trafikverket