Asics Sweden, huvudkontor

Stampen

Asics Sweden, huvudkontor

Kålltorps Bygg har nyligen avslutat ett projekt på uppdrag av Technopolis och Protek, där vi anpassat 300 kvm kontorsyta för Asics Sweden. Uppdraget var att planera om och skapa nya arbetsytor optimerade för nuvarande verksamhet. Med fokus på kreativitet och genom att återbruka befintligt material har vi skapat luftiga och moderna showrooms, mötesrum, förrådsytor och kök. Bland annat har köksstommar, belysning och fast inredning återbrukats.

Uppdragsgivare

Technopolis / Protek