Agnesberg

Skrotfrag, huvudkontor

Behovet av större och strategiskt mer effektiva lokaler ledde till att Kålltorps Bygg fick uppdraget att bygga det nya huvudkontoret i Agnesberg, Göteborg. Projektet påbörjades hösten 2022 och omfattade kontorsutrymmen, konferensmiljöer samt personalutrymmen som matsal, omklädningsrum med dusch och bastu.

Projektet har från tidigt skede fokuserat på integrering av hållbara och cirkulära lösningar. Bottenplattan gjöt vi med grön betong, vilket minskar klimatpåverkan genom återanvändning av slaggprodukter från annan produktion. För att minska transportsträckor har vi satsat på ”närtillverkat” material, exempelvis limträstomme från Moelven. HDF-bjälklag och takläggare har hämtats från lokala leverantörer. Dessutom är över 70% av inredningen till det nya kontoret från återbrukade möbler vilket bidrar till minskad konsumtion och ökad hållbarhet. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt handikappsanpassning.

Uppdragsgivare

Skrotfrag