Drakegatan 1

Göteborg

Drakegatan 1, studielokaler

På uppdrag av Newsec har vi gjort en hyresgästanpassning för ABF Vuxenutbildning som omfattade ca 2700 kvm fördelat på tre våningar. Vi har kompletterat rumsbildning efter nya högt ställda ljudkrav från BBR, gjort nya installationer i hela lokalen med nya ytskikt på väggar, golv och tak. Under projektets gång hade vi ambitionen att återbruka så mycket material och fast inredning som möjligt. Vi lyckades att behålla porslin till nya wc-grupper, kökstomme till nya pentryn, alla beslag och även de dörrar som klarade av ljudkraven. Övrigt material och fast inredning som inte gick att återbruka i detta projekt har vi lämnat till andra återbruksaktörer, bland annat vår samarbetspartner REbygg. Utöver lokalen har vi även installerat en ny fristående hiss i ljusgården.

Uppdragsgivare

Newsec