Landvetter

Landevi Park

På uppdrag av vårt systerbolag Kålltorps Projektutveckling har vi byggt bostadsrättsföreningen Landevi Park; 30 bostadsrätter omsorgsfullt designade  med hållbarhet och långsiktighet i åtanke.

Uppdragsgivare

Kålltorps Projektutveckling