fd Holtermanska Sjukhuset 1

Landala

Holtermanska Sjukhuset

I centrala Göteborg ligger den unika fastigheten f.d. Holtermanska Sjukhuset. Fastigheten som stod klar 1893 är en del av Göteborgs kulturhistoria och innefattas av bevarandekrav lilla q. Det är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan.
På uppdrag av Chalmers Studentbostäder fick vi ett mycket spännande ombyggnadsprojekt som innefattade ombyggnation till ett studenthotell samt ett nytt huvudkontor för stiftelsen. Totalt 4 huskroppar med 3–4 våningar.

Uppdragsgivare

Chalmers Studentbostäder