Norra centrum, Göteborg

Lilla Bommen 6

I tätt samarbete med Castellum och Nils Andreasson Arkitekt har vi med nya ytskikt, glaspartier, spaljéer, fönsterbänkskanaler m.m. fräschat upp kontoret på Lilla Bommen 6.
Även kyla, belysning, ventilation, brandskydd/sprinkleranläggning har kompletterats för nya rumsbildningar.

Uppdragsgivare

Castellum