Skip to main content
Nyhet

Kålltorps Bygg deltar i utbildning om branschutmaningar

By 7 december, 2022januari 8th, 2024No Comments
Seminarie med Gedda Consulting

”Det händer mycket i vår bransch som dessutom är komplext. Detta kräver att man ständigt utbildar och uppdaterar sina kunskaper.”

Seminariet, som tog plats i Chalmerska Huset, bestod av en utbildningsdel och en längre paneldiskussion med representanter från bygg- och fastighetsbranschen.

– Det händer mycket i vår bransch som dessutom är komplext. Detta kräver att man ständigt utbildar och uppdaterar sina kunskaper. Att hitta utbildningar är inte alltid lätt. Så när en av våra kunder ställde frågan om vi inte kunde anordna en utbildning så tog vi initiativet, säger Liselotte Käll VD och försäljningsansvarig på Gedda Consult.

Den svenska bostadsmarknaden har de senaste åren haft en rejäl uppgång för att nu komma till en inbromsning. Enligt svenskmaklarstatistik.se har medelpriset för en bostadsrätt sjunkit med -6,3% under de senaste 12 månaderna. Orsakerna till att branschen idag står inför utmaningar är bland annat effekter av pandemin och kriget i Ukraina. Inflationstakten hittills har varit hög och experter tror att den kommer att fortsätta. Vi har alltså ännu inte nått toppen.

Advokat, intygsgivare och expert inom fastighetsrätt Björn Sahlin från Advokatfirman Wåhlin, höll i utbildningsdelen och gick igenom de nya bostadsrättslagarna samt hur förändringarna kommer att påverka bostadsrättsföreningar, fastighetsutvecklare och exploatörer. De nya lagarna som träder i kraft 1 januari har till syfte att stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Bland annat stärks skyddet för köpare kring förhandsavtal och upplåtelseavtal. Och nu får en medlem i en bostadsrättsförening inte mer än en röst på föreningsstämman. Även strängare krav på ekonomisk plan och intygsgivare införs men inte förrän 1 januari 2024.

Paneldiskussionen bjöd på ett bra samtal om hur kriget i Ukraina, elkrisen och räntehöjningarna har påverkat branschen och de konsekvenserna vi nu står inför. Sammanfattningsvis konstaterar Linus Pilebo, projektchef på Kålltorps Bygg;

– Vår erfarenhet från byggsidan är att inför en vikande konjunktur är förberedelse A och O. Kålltorps Bygg går in i 2023 med en välfylld orderstock. Nu, väl är inne i recessionen, jobbar vi målinriktat framåt. Med ledorden stabilitet och långsiktighet vågar vi arbeta vidare på systemhandlingar och fortsätta sysselsätta våra konsulter och oss själva till dess att det ekonomiska läget vänt.