Skip to main content
Nya projekt

Vitrolife Group får nytt huvudkontor

By 22 februari, 2023november 30th, 2023No Comments
Johnny Särnberger, Projektledare på Kålltorps Bygg

”Att bygga om lokaler samtidigt som verksamheten är igång är alltid en utmaning. Noggrann logistikplanering och en hänsyn för de människor som arbetar i lokalerna är avgörande aspekter”

Kålltorps Bygg har, på uppdrag av Castellum, påbörjat en ombyggnation av Vitrolife Groups huvudkontor.

Börsnoterade life science-koncernen Vitrolife Group med huvudkontor i Göteborg, tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Idag är de etablerade globalt och ledande inom fertilitetsområdet. I takt med verksamhetens expansion har nu Kålltorps Bygg på uppdrag av Castellum påbörjat en ombyggnation av Vitrolife Groups huvudkontor. Projektet omfattar ca 1200 kvm; kontorslokaler på två plan, tillbyggnad av en ny huvudentré, nybyggnation av lageryta, omklädningsrum för personal och verkstad för senaste teknikens finmekanik.

– Att bygga om lokaler samtidigt som verksamheten är igång är alltid en utmaning. Noggrann logistikplanering och en hänsyn för de människor som arbetar i lokalerna är avgörande aspekter. Genom snabba beslutsvägar och en daglig dialog med verksamhetens produktionschef ser vi till att det pågående arbetsflödet påverkas så lite som möjligt, säger Johnny Särnberger Projektchef på Kålltorps Bygg.

Laboratorielokaler och renrum specialanpassade för just medicinteknisk verksamhet, måste uppfylla högt ställda krav på exempelvis sanitet, ventilation, temperaturhållning, rengöring, samt risk- och säkerhetshantering. Under projektets gång har Kålltorps Bygg i nära samarbete med Vitrolife Group och underentreprenörer hittat byggtekniska lösningar för att möta de komplexa kraven.

– Ett öppet och nära samarbete med direkt återkoppling samt ett stort fokus på att hitta lösningar har varit en riktig framgångsfaktor så här långt i projektet säger Janne Östlund från Vitrolife Group.

– Vi haft en väldigt bra dialog med alla parter. Platsorganisationen har gjort ett mycket bra arbete med att säkerställa en sömlös framdrift utan överraskningar eller förseningar. Det känns mycket positivt och spännande att vara delaktig i byggandet av morgondagens forskningsmiljöer, avslutar Johnny Särnberger.

Vitrolife Groups nya lokaler beräknas vara inflyttningsklara i början av juni 2023.