Skip to main content
Nyhet

Kålltorps Bygg satsar; utvecklar återbruksverksamheten

By 13 september, 2023december 6th, 2023No Comments

”På så sätt kan våra kunder göra välgrundade beslut och räkna in sina miljövinster”

Johnny Särnberger, projektchef på Kålltorps Bygg.

Kålltorps Bygg lanserar återbruksinitiativet Kålltorps REbygg – en återbruksenhet för byggbranschen. Syftet är att tillsammans med fastighetsägare, genom långsiktigt miljöarbete främja hållbart byggande och minimera avfallsmängderna.

Kålltorps Byggs senaste satsning; Kålltorps REbygg, är en återbruksenhet för byggindustrin med fokus på återbruk av byggmaterial för lokalanpassningar. Genom att erbjuda högkvalitativt återbrukat material med hög omsättningsgrad, vill Kålltorps Bygg tillsammans med fastighetsägare, främja hållbart byggande och minimera avfallsmängderna.

– Återbrukskonceptet är något vi har funderat över en längre tid. Att byggbranschen idag står för en stor del av totala avfallet har gjort oss medvetna om vårt eget ansvar i att minska vårt klimatavtryck. Vi konstaterar också att det faktiskt finns en stor efterfrågan på återbrukat material. Därför har vi nu tagit fram en cirkulär affärsmodell med syftet att främja hållbart byggande och minimera vårt avfall, säger Dennis Fredin, KMA-ansvarig på Kålltorps Bygg.

Kålltorps REbygg-teamet som består av kollegorna; projektchef Johnny Särnberger, bitr. projektchef Lars Andersson och arbetsledare Jonas Liljenberg har tillsammans med Dennis Fredin tittat på hur den cirkulära affärsmodellen ska se ut, vilka resurser som krävs och hur processen bäst systematiseras. Resultatet är en digital plattform där processen optimerats för att kunna erbjuda återbrukat material med spårbarhet och information om miljöpåverkan för varje produkt.

– På så sätt kan våra kunder göra välgrundade beslut och räkna in sina miljövinster. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi dessutom säkerställa att det kunden väljer att återbruka uppfyller branschstandarder och säkerhetskrav samt håller hög kvalitet, säger Johnny Särnberger.

Kålltorps REbyggs återbrukshub finns i Högsbo Industriområde, Göteborg och erbjuder i dagsläget återbrukat material till de fastighetsägare de samarbetar med.

– Visst är det en risk att starta upp ett nytt kunderbjudande men vi ser på vår satsning snarare som en positiv investering för cirkulärt byggande och ett ansvar för kommande generationer, avslutar Mattias Gustafson, vd på Kålltorps Bygg.

 

Projekt: Kålltorps Rebygg
KMA-ansvarig: Dennis Fredin
Projektchef: Johnny Särnberger
Biträdande projektchef: Lars Andersson
Arbetsledare: Jonas Liljenberg