Skip to main content
Nyhet

”Resultatet är över förväntan!”

By 30 oktober, 2023februari 26th, 2024No Comments
Joakim Åsberg

”Resultatet är över förväntan!”

Möt Joakim Åsberg, arbetsledare på Kålltorps Bygg.

Hej Joakim! Du och ditt team avslutade nyligen ett spännande projekt. Berätta!
– På uppdrag av Mileway har vi hjälpt till med en större logistikfastighet som drabbats av sättningsskador. På grund av förändrade jord- och markförhållanden hade golvplattan spruckit och sjunkit. På vissa ställen hade nivåskillnader upp mot 18 cm uppstått. Vårt uppdrag blev att återställa golvet så plant som möjligt och att samtidigt säkerställa hållfastheten i grundplattan.

Hur löste ni utmaningen?
– Med hjälp från med geoteknikbolaget Geobear löste vi uppgiften snabbt och kostnadseffektivt! Resultatet är över förväntan!
Efter noggranna mätningar och undersökningar har vi med hjälp av #geopolymer fyllt ut tomrum som uppstått av sättningarna och på så sätt grundförstärkt, markstabiliserat och jämnat ut golvytan. Våra satta mål för reducering av nivåskillnaderna, nåddes. De blev helt enkelt ett väldigt lyckat projekt där alla parter är väldigt nöjda.

Vilka fördelar ser du med den här tekniken?
– En viktig fördel är att den här tekniken även kan användas med hyresgäster i lokalen. Man tillför ingen vikt som skulle öka tryck på marken. Och man behöver inte heller göra större ingrepp i befintlig golvplatta. Det innebär ibland stora kostnadsbesparingar för uthyraren då verksamheten i lokalerna kan fortsätta bedrivas under arbetets gång.

Projekt: Tagenevägen 21
Projektchef: Johnny Särnberger
Arbetsledare: Joakim Åsberg