Skip to main content
Nya projekt

Mark- och grundförstärkning av logistikfastighet

By 31 oktober, 2023januari 8th, 2024No Comments
Projekt Tagenevägen

”Lösningen Kålltorps Bygg presenterat för oss har varit både kostnad- och tidseffektiv.”

På uppdrag av Mileway utför Kålltorps Bygg en mark- och grundförstärkning av logistikfastighet.

I Tagene, Hisingen utanför Göteborg har Kålltorps Bygg på uppdrag av Mileway gjort en mark- och grundförstärkning samt renoverat en logistikfastighet. Med hjälp av modern geoteknik har hela bottenplattan jämnats ut och förstärkts för att förbereda fastigheten för kommande verksamhet.

På uppdrag av Mileway har Kålltorps Bygg gjort en omfattande mark- och grundförstärkning samt renovering av en logistikfastighet på Tagenevägen utanför Göteborg. Projektet genomfördes i form av en totalentreprenad och omfattade 1300 kvm.

Sedan fastigheten byggdes har mark- och jordförhållandena under åren förändrats, vilket lett till sättningsskador som orsakat sprickbildning och nedböjning av betongplattan. På vissa platser mättes nivåskillnader upp till 18 cm.

– Vårt huvudsakliga uppdrag var att återställa golvet till så plant som möjligt samt att säkerställa hållfastheten i plattan för kommande verksamhet. Efter noggranna mätningar, undersökningar och godkännande ifrån Miljöförvaltningen samt Kretslopp och Vatten, har en lätt och snabbt expanderande geopolymer fyllt ut tomrum under betongplattan. På så sätt har golvet grundförstärkts och dessutom lyfts och jämnats, säger Johnny Särnberger, projektchef på Kålltorps Bygg.

– Lösningen Kålltorps Bygg presenterat för oss har varit både kostnad- och tidseffektiv. Som beställare är vi nöjda med det utförda arbetet, säger Erika Borsing Asset Manager på Mileway.

– Arbetet har flutit på smidigt och vi har framgångsrikt uppnått de mål som vi satte upp inför projektets start. Vi har lyckats hålla tidsramen, möta belastningskraven och återställa plattans bärighet. Sammantaget konstaterar vi att projektet har varit mycket framgångsrikt, avslutar Johnny Särnberger.

 

Projekt: Tagenevägen 21
Projektchef: Johnny Särnberger
Arbetsledare: Joakim Åsberg