Skip to main content
MedarbetarporträttNyhet

”Förmågan att leda avgörande för kvalitet, säkerhet och leverans.”

By 15 december, 2023No Comments
Sofia Forsell, Maria Wramsten Wilmar

Skräddarsydd ledarskapsutbildning rustar Kålltorps Bygg.

Sofia Forssell, HR-chef på Kålltorps Bygg har tillsammans med Maria Wramsten Wilmar utformat utbildningen som kommer i tre delar.

Nyligen fick samtliga tjänstemän på Kålltorps Bygg gå utbildningen ”Att leda utan att vara chef”. Sofia Forssell, HR-chef på Kålltorps Bygg har tillsammans med Maria Wramsten Wilmar utformat en skräddarsydd ledarskapsutbildning som rustar oss med rätt verktyg för att framgångsrikt navigera i dagens komplexa förutsättningar.

Hej Sofia! Berätta mer om utbildningen som du och Maria har tagit fram.
– Utgångspunkten för vår utbildning är att vi har en betydande inverkan på många andra människors arbetsmiljö. I de projekt som vi driver är våra medarbetares förmåga att leda helt avgörande för kvalitet, säkerhet och leverans. Genom deras ledarskap möjliggörs samarbetet mellan alla fantastiska människor för att lösa de komplexa situationer som uppstår i byggprojekt; planering med behov från olika professioner, tidsramar, ekonomisk press och samtidigt ett åtagande att vara både enastående att anlita och att utföra arbete åt. Det kräver lyhördhet, eftertänksamhet och medvetenhet.

Varför väljer Kålltorps Bygg på att satsa på ledarskap just nu?
– Vi har diskuterat behovet internt och konstaterar att ledarskap är affärskritiskt. Självklart är det en svajig tid i branschen, men det är vikigt att fortsätta satsa på sin personal – det är ju människorna som gör Kålltorps Bygg!

Hur kommer utbildningen bidra till gruppdynamiken ute på våra projekt?
– Ibland är halva jobbet att förstå hur gruppers utveckling funkar. Genom att alla nu vet vad som krävs av både ledare och medlemmar i en grupp för att uppnå hög produktivitet och trivsel så kan vi allihopa göra det som krävs. Exempelvis kommer vi se över våra startmöten, styrplaner och målsättningar för att detta perspektiv ska prägla vårt arbete ute i projekten.

Har du fått feedback från medarbetare?
– Vi har fått mycket positiv feedback! Många uppskattade att vi konkret har benat ut vad som gör en grupp bättre och mer effektiv. Det är fantastiskt att se engagemanget när de får översätta kunskaperna till sin vardag.

Vad är nästa steg?
– Den här utbildningen som vi nu hållit är första delen i en serie. Del två kommer att handla om kommunikation och konflikter och del tre fokuserar vi på motivation och förändring. Det ska verkligen bli spännande att forsätta vår utveckling.