Skip to main content
Nyhet

Strategiskt återbruksavtal med Vasakronan, Castellum och Platzer

By 18 december, 2023No Comments
Signering – Kålltorps REbygg

Strategiskt partnerskap markerar viktigt steg mot minskade avfallsmängder.

Kålltorps Byggs återbruksinitiativ Kålltorps Rebygg

Genom återbruksinitiativet Kålltorps REbygg, har Kålltorps Bygg tillsammans med tre av Sveriges ledande fastighetsbolag; Vasakronan, Castellum och Platzer Fastigheter formulerat ett strategiskt återbruksavtal. I samverkan tar parterna ett tydligt steg mot en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch och satsar på ökad användning av återbrukat byggmaterial.

Kålltorps Bygg har tecknat avtal med Vasakronan, Castellum och Platzer. Det strategiska partnerskapet markerar ett viktigt steg mot att minska avfallsmängderna och främja ansvarsfullt resursutnyttjande inom byggindustrin. Avtalet innebär att parterna kan dra fördel av Kålltorps REbyggs återbrukade sortimentet av högkvalitativt byggmaterial. Det innebär också att man får möjlighet att skicka godkänt byggmaterial till Kålltorps REbyggs fysiska hub istället för att deponera. Genom partnerskapet kommer fastighetsbolagen att kunna använda skräddarsydda lösningar som täcker olika faser av byggprocessen inklusive inventering, demontering, hämtning, lagerhantering, förmedling, förädling, leverans och montering. Detta ger dem möjlighet att uppfylla specifika behov och krav vid lokalanpassningar på ett effektivt sätt.

Kålltorps REbygg kommer att fungera som garant för materialkvaliteten och samtidigt spela rollen som den koordinerande kraften för att öka användningen av återbrukat material. Partnerskapet är en del av Kålltorps REbyggs vision att vara den ledande platsen för återbrukat material och att främja hållbara byggprinciper i hela branschen.

– Vi är stolta över att inleda detta samarbete med Vasakronan, Castellum och Platzer Fastigheter. Det här avtalet kommer inte bara vara en betydande drivkraft för att främja hållbarhet och cirkulär ekonomi inom byggsektorn, utan det kommer också att gynna parterna ekonomiskt genom kostnadsbesparingar och mer effektiv återbruksprocess, säger Mattias Gustafson, VD på Kålltorps Bygg.

Avtalet mellan Kålltorps REbygg, Vasakronan, Castellum och Platzer Fastigheter är även öppet för andra intresserade bolag.
– Att öka användningen av återbrukat material är ett av våra fokusområden för att minska klimatpåverkan från vår verksamhet. Genom initiativet med en gemensam hubb hoppas vi att det ska bli lättare att använda mer återbrukat material. En utökad återbruksmarknad gynnar oss som aktörer i bygg- och fastighetsbranschen och våra hyresgäster, därför välkomnar vi fler bolag att ansluta sig, säger Emma Aaben, hållbarhetsansvarig på Platzer.