Skip to main content
Medarbetarporträtt

”Man känner att man bidrar till samhället på ett tydligt sätt”

By 24 mars, 2022december 6th, 2023No Comments
Anders Hilton, platschef Kålltorps Bygg

”…man känner att man bidrar till samhället på ett tydligt sätt”

Möt Anders Hilton, platschef på Kålltorps Bygg.

Med sina 44 år i byggbranschen har Anders Hilton en gedigen erfarenhet och har varit med om många olika byggprojekt.
Hej Anders! Vad jobbar du med just nu?
– Sedan hösten -21 har vårt team fokuserat att renovera Plikt- och prövningsverkets nya lokaler vid Linnéplatsen. Det är ett spännande projekt där man känner att man bidrar till samhället på ett tydligt sätt.
Med tanke hur vår omvärld ser ut idag känns det extra relevant att se till att vi har rätt anpassade lokaler för ökad kapacitet av prövning – för både poliser och värnpliktiga. Lokalerna blir fina och kommer hjälpa Plikt- och prövningsverkets personal att göra ett bra jobb.
Finns det några utmaningar med projektet?
– Varje projekt har sin utmaning. Största utmaningen i det här projektet har varit hanteringen av pandemin. Många har varit sjuka vilket har påverkat både arbetet på plats och leveranserna.
Håller ni tidsplanen?
– Vi har jobbat effektivt och ligger nu i fas. Vi har ett gott arbetslag på ca 70 personer som arbetar mot samma mål; att leverera enligt avtal, och då ser vi till att hålla tiden! Nyckeln är att noggrant koordinera varje moment, att se till att rätt yrkesgrupp gör sina installationer i rätt tid.
Ett bra samarbete gör så att arbetet fortskrider så friktionsfritt som möjligt. Därför lägger vi stor vikt vid att få alla att känna sig delaktiga och att trivas på jobbet. På så sätt får vi en positiv och glad arbetsplats med samspelta och engagerade medarbetare.

Projekt: Plikt- och prövningsverket
Projektchef: Johnny Särnberger
Platschef: Anders Hilton
Arbetsledare: Martin Svärd