Skip to main content
Nyhet

VD Morgan Johansson blir koncernchef för Kålltorpsgruppen

By 13 april, 2022No Comments
VD MorganJohansson / Landevi Park

”Mitt främsta uppdrag är att säkra tillväxten.”

Efter många år som VD på Kålltorps Bygg tar nu Morgan Johansson steget upp som koncernchef för Kålltorpsgruppen, med ambitionen att stärka koncernens position på marknaden.

”Som koncernchef är mitt främsta uppdrag att säkra tillväxten inom Kålltorpsgruppen. Vi har redan en stabil grund och en stark förankring i Göteborgsregionen. Genom att ytterligare stärka varumärket och vår position på västsvenska marknaden ser vi en fortsatt organisk tillväxt och lönsamhet”, säger Morgan Johansson, VD på Kålltorps Bygg och nu även koncernchef för Kålltorpsgruppen.

Morgan Johansson har arbetat inom bygg- och anläggningsbranschen under hela sin yrkesverksamma karriär. Sedan starten av Kålltorps Bygg 1989 har han, tillsammans med bröderna Steve och Martin Johansson, byggt upp en stabil byggkoncern med sund företagskultur och stort samhällsengagemang. Med en stadigt ökande omsättning och med siktet inställt på att spränga miljardvallen inom kort, breddade koncernen 2020 sitt kunderbjudande genom Kålltorps Projektutveckling. Idag har affärsområdena utökats; förutom industri, logistik samt kommersiella och offentliga lokaler ingår nu även nybyggnation av bostäder.

”Dagens föränderliga värld kräver nytänkande och flexibilitet. Därför blir det extra viktigt för koncernen att nyttja den potential som finns i en sammanhållen organisation. Vi ser att Kålltorps Bygg och Kålltorps Projektutveckling kompletterar varandra på ett utmärkt sätt och jag kommer att lägga stort fokus på att skapa framgångsrika synergieffekter mellan dotterbolagen. Vi har en nyckelroll att spela; vi ska bidra till en modern och hållbar samhällsutveckling där vi skapar större livskvalitet och en mer levande stad”, avslutar Morgan Johansson.

–––

Kålltorps Bygg är en del av Kålltorpsgruppen som är en koncern inom bygg- och fastighetsbranschen med lokal förankring i Västsverige. Koncernen består främst av dotterbolagen Kålltorps Bygg och Kålltorps Projektutveckling. Med stort fokus på samarbete och personligt engagemang omsätter Kålltorpsgruppen cirka 1 Mdkr (2022) och har cirka 100 anställda.