Skip to main content
Medarbetarporträtt

”Noggrann planering och ett bra teamwork är A och O”

By 24 april, 2022december 6th, 2023No Comments
Peter Swartling, platschef Kålltorps Bygg

”Noggrann planering och ett bra teamwork är A och O.”

Möt Peter Swartling, platschef på Kålltorps Bygg.

Som platschef ansvarar Peter Swartling för att driva hela teamet mot de gemensamt satta projektmålen – från planering och genomförande till leverans. Med en hantverkarutbildning och en karriär inom bygg & anläggning sedan 90-talet har han idag en väldigt bred erfarenhet.
Hej Peter! Vad jobbar du med just nu?
– Vi har ett spännande ombyggnadsprojekt för Chalmers Studentbostäder. Vi bygger om f.d. Holtermanska Sjukhuset till ett studenthotell samt ett nytt huvudkontor för stiftelsen. Fastigheten som stod klar 1893 och är en del av Göteborgs kulturhistoria, innefattas av bevarandekrav lilla q. Det är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan.
Hur påverkar det ert arbete?
– Det är ett komplext projekt som kräver stor varsamhet. Noggrann planering och ett bra teamwork är A och O! Utmaningen ligger i att ha en genomgående tydlig kommunikation – hela vägen från beställarsidan till våra underentreprenörer. Genom transparens i vår samverkan ser vi till att rätt sak görs på rätt plats.
Vad tar du med dig från projektet?
– Jag har fått en stor insikt kring konsekvenser. Viss kunskap som vi har idag kring exempelvis byggteknik och materialhantering hade vi inte för hundra år sen. Det får en att tänka till; det vi hanterar idag kan få konsekvenser imorgon.
Vad jag också tar med mig är hur viktigt lagarbetet är och att det är otroligt betydelsefullt att alla får känna sig delaktiga i ett komplicerat projekt.

Projekt: Holtermanska sjukhuset
Projektchef: Dan-Erik Ahlgren
Platschef: Peter Swartling
Arbetsledare: Mikael Andersson