Skip to main content
Medarbetarporträtt

”Klimatfrågor är något jag brinner för”

By 17 augusti, 2022december 6th, 2023No Comments
Dennis Fredin, KMA-ansvarig på Kålltorps Bygg

”Det är genom de små förändringarna som vi alla kan åstadkomma ett gemensamt större resultat.”

Möt Dennis Fredin, Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöansvarig (KMA) på Kålltorps Bygg.

Efter över 15 år i byggbranschen och 6 år i rollen som KMA-ansvarig är Dennis Fredin rutinerad och driver de övergripande frågorna kring KMA och hållbarhet på bolaget.

Hej Dennis! Hur kommer det sig att du blev intresserad av KMA-rollen och vad innebär den?
– Som person har jag alltid varit bra på att hitta lösningar för att förenkla vardagen, studier eller arbete. Detta i kombination med tidigare erfarenheter – från första sommarjobbet på morfars KRAV-certifierade getgård till Kulturgeografi och Byggnadsingenjör på Linköpings Universitet, gjorde att jag hittade en naturlig plats som KMA-ansvarig inom bygg.
Då jag själv varit både snickare och arbetsledare förstår jag behovet av ”ordning och reda” på en arbetsplats. Det skapar trygghet. I mitt dagliga arbete som KMA-ansvarig på Kålltorps Bygg är min roll att säkerställa processer, leda arbetet och stötta den dagliga verksamheten för bättre kvalitet, miljö och arbetsmiljö i våra projekt.

Vad är ditt mål som KMA-ansvarig på Kålltorps Bygg?
– Mitt främsta mål och drivkraft är att påverka organisationen och vara en förebild, för att tillsammans hitta långsiktig balans mellan ekologisk, social och ekonomisk utveckling för större hållbarhet. Därför ser jag det som en självklarhet att exempelvis låta bilen stå hemma vissa dagar. Förutom det faktum att jag bockar av dagens träningspass så boostar jag också min hälsa och ökar koncentrationsförmågan.
Det är genom de små förändringarna som vi alla kan åstadkomma ett gemensamt större resultat. Vad kan jag ändra på för att främja en mer hållbar utveckling? Lämna bilen hemma? Kanske testa en ny promenadväg? Eller ta tåget och hinna läsa en bok som jag ännu inte läst? Genom att vara öppen för annorlunda och nytt, är jag övertygad om att vi kommer hitta fler hållbara alternativ, både socialt och miljömässigt.

Vilka utmaningar ser du inom byggbranschen?
– Liksom andra branscher finns utmaningar som vi måste adressera; givetvis vår klimatpåverkan och exempelvis den resursbrist som råder.
Men med utmaningar ser jag också nya möjligheter. Vi i branschen har nu tillfälle att se över våra materialval och prioritera återbruk. Vi kan effektivisera våra transporter för att minska utsläppen. Vi ser också att med ny kompetens som kommer in i branschen drivs den digitala utvecklingen framåt. Vilket i sin tur ger oss stora möjligheter att agera på hårddata istället för tycke och magkänsla. Det hjälper oss att göra bättre och mer långsiktiga val och hitta nya alternativa lösningar.
En annan stor möjlighet för att påverka positivt är samverkan. Att tillsammans ta oss an samhällsutmaningar med gemensamma mål och gemensamma resurser ger oss bättre förutsättningar för en mer hållbar slutprodukt.

Hur jobbar Kålltorps Bygg för att bidra till en mer positiv utveckling?
På Kålltorps Bygg arbetar vi redan i samverkansavtal i många av våra projekt. Vi var ett av de första byggbolagen som certifierades för samverkansentreprenader som är ett ramverk för hur företag och organisationer ska strukturera arbetet. En av hörnstenarna i vår företagskultur är att vara personliga. Det är en värdering som tidigt bidrog till nära samarbete med våra kunder. För oss innebar samverkanscertifieringen mest administrativa förändringar, arbetssättet fanns egentligen redan där.
Metoden gynnar alla parter; beställaren, materialleverantörer och entreprenören. Tillsammans säkerställer vi den hållbara balansen i affären. Det skapar dessutom en öppen och transparent kultur där vi tillsammans identifierar och hanterar förutsättningar, risker och möjligheter i projektet. Det blir helt enkelt ett mer effektivt arbete där vi inspirerar och motiverar varandra för att nå gemensamma mål. På så sätt bidrar vi till en långsiktig och positiv utveckling av morgondagens Göteborg.

Vad ser du som din nästa utmaning i rollen?
Vi har nyligen färdigställt vår affärsplan som sträcker sig fram till 2025. I det arbetet har vi mejslat ut fokusområden som vi gemensamt ska utveckla och ta till nästa nivå. Förutom att se till att utveckla ledningssystemet och vår IT-miljö kommer jag även leda arbetet i att sammanställa en hållbarhetsredovisning. Det blir en utmaning jag välkomnar då hållbarhet och framför allt klimatfrågor är något jag brinner för.