Skip to main content
Nyhet

Internationella Arbetsmiljödagen

By 28 april, 2023november 30th, 2023No Comments

Idag, 28 april, infaller den Internationella Arbetsmiljödagen.
Byggbranchen är känd för sin komplexitet och innefattar både psyko-sociala och fysiska risker Därför är det viktigt att vi som verksamma inom branschen aktivt tar ansvar för vår kultur och hur den påverkar oss som människor.

Så här skapar vi på Kålltorps Bygg en god säkerhetskultur på våra arbetsplatser:

– KOMMUNIKATION & SAMARBETE: Tydlig kommunikation och samverkan är nycklar till ett framgångsrikt projekt. En öppen dialog mellan alla parter säkerställer att informationen flödar fritt och att alla arbetar mot samma mål.
– MEDVETENHET & UTBILDNING: Genom att kompetensutveckla och sprida kunskap om sund säkerhetskultur, rustar vi våra medarbetare med de verktyg de behöver för att arbeta säkert.
– HÄLSA & VÄLBEFINNANDE: Vår viktigaste framgångsfaktor är våra medarbetare. Deras hälsa och säkerhet går före allt. Hos oss finns inga nyckelpersoner, vi arbetar alltid tillsammans som ett team och alla har en roll att fylla.
– RISKHANTERING: Genom att genomföra noggranna riskanalyser och använda säkra arbetsmetoder strävar vi efter att minimera risker och skapa en trygg arbetsplats för alla.