Skip to main content
Nya projekt

Kålltorps Bygg gjuter med hållbar betong

By 17 maj, 2023november 30th, 2023No Comments
Göran M, Projekt Skrotfrag

”Allt gick precis som det skulle. Dessutom var humöret på topp!”

Kålltorps Bygg gjuter bottenplattan för Skrotfrags nya huvudkontor.

Nyligen gjöt Kålltorps Bygg, i strålande solsken, bottenplattan till Skrotfrags nya huvudkontor i Agnesberg.
Vi ställer några frågor till Göran Markinhuhta, Platschef på Kålltorps Bygg och Pierre Berg Teknisk Säljare Betong på Skanska.

Hur gick gjutningen?
Göran M:
– Hela gjutningen gick väldigt bra. 144 kubik lades på 6 timmar och allt gick precis som det skulle. Dessutom var humöret på topp!

I det här projektet valde ni att gjuta med Skanskas Betong, som är en betong med lägre klimatpåverkan.
Göran M:
– Betong är ett av våra viktigaste byggmaterial idag. Men tillverkning av bindemedlet cement släpper ut stora mängder koldioxid. Så för att få ner mängden koldioxid i slutprodukten betong, så blandar betongtillverkarna in slaggprodukter, så koldioxidutsläppen reduceras. Nu finns flera mer hållbara alternativ på marknaden. För det här projekt valde vi Skanskas Betong.

Vad är hemligheten bakom Skanskas Betong?
Pierre B:
– Genom att återanvända slaggprodukter som är en biprodukt från annan produktion, minskar vi mängden cement och bidrar dessutom till cirkulära processer för en bättre framtid. Så i klartext, mindre cement behöver användas för att tillverka fabriksbetongen.

Finns det några skillnader mellan Skanskas Betong och den traditionella betongen?
Pierre B:
– Våra produkter med slagginblandning har ett något högre pris men i gengäld ger de kortare uttorkningstid och belastar vår miljö mindre.

Finns det andra sätt som kan bidra till en mer hållbar användning av betong?
Pierre B:
– Att vi använder rätt betong på rätt plats i stället för att göra som vi alltid brukar göra – för att det är så vi alltid gjort.

Är hållbarhet något som ni tänkt på genom hela projektet?
Göran M:
– Absolut! Byggbranschen står för 20% av Sveriges totala utsläpp. Så givetvis måste vi alla fundera över våra val.
I just Skrotfrag-projektet har vi, förutom användning av Skanskas Betong tittat på hur vi kan minimera transportsträckor. Exempelvis har vi beställt limträbalkar från Moelven, HDF-bjälklag från Contiga och takläggarna är härifrån från stan.
Transportsträckor är en stor miljöbov då de slukar stora mängder fossil energi. Genom att tänka ”närtillverkat” kan vi påverka våra klimatutsläpp positivt…Många bäckar små!