Skip to main content
Engagemang

Satsning på utbildning i hållbart byggande

By 8 juni, 2023november 30th, 2023No Comments
Utbildning: Hållbart i praktiken

”…det börjar hända saker i branschen”

Kålltorps Bygg utbildar medarbetarna i hållbart byggande och återbruk.

Fortbildning är något Kålltorps Bygg prioriterar. Olika kurser och föreläsningar hålls kontinuerligt för att hålla medarbetarnas branschkunskaper uppdaterade. Just nu håller Dennis Fredin, KMA-ansvarig på Kålltorps Bygg, en skräddarsydd kurs tillsammans med Hållbarhetsstrateg Johanna Hector Lund, från Akuro. Tillsammans utbildar de medarbetarna på Kålltorps Bygg i hållbart byggande och återbruk.
Vi ställer några frågor till Johanna;

Hej Johanna! Du och Dennis Fredin håller kursen Bygga hållbart i praktiken som lär ut vad hållbarhet faktiskt handlar om och hur vi i byggbranschen kan bli bättre på att tänka cirkulärt ute i projekten. Men hur ser det ut egentligen? Är vi i byggbranschen bra på att bygga hållbart?
–Jag tycker verkligen det börjar hända saker i branschen, till skillnad från för 14 år sen när jag började jobba med hållbarhetsfrågor så finns det en stor medvetenhet och vilja att åstadkomma något. Det är många som har börjat jobba mycket mer cirkulärt i praktiken. T.ex. har jag jobbat med flera duktiga och drivna personer hos er på Kålltorps Bygg som kanske inte varit medvetna om att de faktiskt jobbar med återbruk. Det är bl.a. det jag och Dennis har velat åstadkomma med utbildningen, en medvetenhet om att man redan idag har ett cirkulärt tänk i många projekt. Nu behöver aktivt skala upp det i hela branschen. Det är ju egentligen inget nytt och revolutionerande, men drivkraften har kanske tidigare bara varit av ekonomiska skäl. Nu finns en vilja att göra aktiva val även av klimatskäl.

Vilka, ser du som de tydligaste drivkrafterna för byggföretag att stärka sitt hållbarhetsarbete?
–En vilja att åstadkomma något mer än att få färdigt ett projekt med ”business-as-usual-arbetssätt” är något som jag ser präglar beställare som har kommit långt med sitt hållbarhetsarbete. Jag tror det är viktigt att man förankrar sitt hållbarhetsarbete i företagets värdegrund och sin affär. Man kan inte sticka under stol med att ekonomin styr mycket när det gäller drivkrafter. Men jobbar man strukturerat och effektivt med hållbarhetsfrågorna så tror jag att det finns det stora synergier med en långsiktig lönsamhet och måluppfyllelse.

Vad är nyckeln för ett lyckat återbruksprojekt?
– Frågan måste finnas med från första början, redan i programskedet/skisskedet och inledande dialog med hyresgästen. En tidig övergripande återbruksinventering behöver göras och en målsättning beslutas för projektet. Sen är det avgörande att man inkluderar frågan i upphandlingen av entreprenören. Annars får man inte till rätt förutsättningar i praktiken, hur mycket man än vill. Entreprenören med UE är jätteviktig i och med att man är den som sitter på mest kunskaper gällande material och vad som går att demontera/återmontera. Att entreprenören har en god kompetens kring praktiskt återbruk och ser möjligheterna och inte enbart begränsningarna är också jätteviktigt.