Skip to main content
Medarbetarporträtt

”Rätt sak, i rätt ordning och på rätt sätt.”

By 15 mars, 2023december 6th, 2023No Comments
Martin Svärd, arbetsledare Kålltorps Bygg

”Rätt sak, i rätt ordning, på rätt sätt.”

Möt Martin Svärd, arbetsledare på Kålltorps Bygg

Med lång erfarenhet av större projekt ansvarar Martin Svärd idag för att samordna yrkesarbetare och underentreprenörer samt att på plats se till att driva den dagliga verksamheten framåt.
Hej Martin! Vad jobbar du med just nu?
– Sen augusti har jag, tillsammans med mitt team, arbetat med att bygga om och bygga ut Vitrolifes huvudkontor i Sisjön, Göteborg. Vi bygger bl.a. om kontorslokaler på två plan, ny huvudentré och två nya entresolplan inne i det befintliga höglagret med en takhöjd på 18 m. Totalt ca 1200kvm. En av delmomentet var att få alla 52 HD/F-plattor à 7m på plats. Ett annat moment blir att gjuta samman delfogarna och förankra en stålkonstruktion till betongplattorna.
Vilka utmaningar finns?
– Som i alla lokalanpassningar, alltifrån mindre projekt till större entreprenader, måste man ta hänsyn till pågående verksamhet och de människor som finns i lokalerna dagligen. Men den största utmaningen i just det här projektet är de komplexa krav som finns för laboratoriemiljöer. Den medicintekniska verksamhet som bedrivs här har högsta krav på renlighet från partiklar och föroreningar. Buller, vibrationer samt ljus- och temperaturskillnader är andra faktorer som kan störa befintlig produktion. Exempelvis måste allt byggnadsmaterial som vi använder först godkännas för att säkerställa att den kemiska sammansättningen inte påverkar labbmiljön.
Hur säkerställer ni den höga kvalitet som krävs?
– För att genomföra ett lyckat projekt behövs flera delar;
Hänsyn – både till de människor som arbetar i lokalerna och till de komplexa krav som finns på miljöer för forskning och innovation.
Kunskap och erfarenhet – för att bygga för morgondagens innovationer behöver man vara påläst inom områden såsom risk- och säkerhetshantering, ventilation, rör- och elinstallationer etc.
Dialog – vi har haft en väldigt bra dialog med Castellum, Vitrolife och våra underentreprenörer under projektets gång. Från tidigt skede har vi sett till att planera in varje moment med minsta möjliga påverkan!
Vilka insikter tar du med dig från detta projekt.
– I just den här typen av projekt är det kritiskt att göra rätt sak, i rätt ordning och på rätt sätt. För att det ska funka gäller det att skapa en god laganda där alla får känna sig delaktiga och hörda. Och det har vi lyckats med!

Projekt: Vitrolife
Projektchef: Johnny Särnberger
Platschef: Anders Hilton
Arbetsledare: Martin Svärd