Med fullt engagemang
På gång
15 juni, 2021

Insektshotell

Kålltorps Bygg bygger insektshotell.
På gångProjekt
3 juni, 2021

Landevi Park:

Kålltorps Bygg bygger bostäder åt sitt systerbolag Kålltorps Projektutveckling.