Med fullt engagemang
På gång
5 november, 2019

Kålltorp förstärker arbetsledargänget:

Kålltorps Bygg förstärker ytterligare med en ny arbetsledare Joachim Kraffke.
På gång
15 oktober, 2019

Kålltorp förstärker ytterligare:

Kålltorps Bygg förstärker ytterligare med en ny arbetsledare Hampus Ask.