Skip to main content
Kålltorps Bygg – Med fullt engagemang

Tillsammans bygger vi
morgondagens Göteborg

Kålltorps Bygg är ett stabilt växande byggföretag verksamt sedan 1989. Med en tydlig vision om att bygga morgondagens Göteborg, ett starkt lokalt engagemang och genom att arbeta nära kunder och samarbetspartners bidrar vi till en långsiktigt hållbar utveckling av regionen.

HÅLLBAR UTVECKLING

Vår väg mot ett hållbart byggande

Vi tar aktivt ansvar för vår omvärld idag och den vi lämnar över till kommande generationer. Så här arbetar vi för ett mer hållbar samhälle.

VÅRA VÄRDERINGAR

Allt börjar med PEKA

Våra värderingar definierar vilka vi är, vägleder oss i dagliga verksamheten och ger stöd i beslutsfattandet. Framför allt skapar de starka band mellan våra medarbetare, till våra partners och kunder.

Samverkan

SAMVERKAN

Samverkan – nyckel för hållbar utveckling inom byggbranschen

Samverkan är en viktig nyckel för omställningen mot en mer hållbar samhällsutveckling. Det är framtidens sätt att arbeta på!

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Med fullt engagemang

Vi värnar vi om mjuka värden. För oss är det viktigt att stödja projekt, föreningar och organisationer där vi kan göra skillnad.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi bygger goda miljöer för ett gott samhälle.

Oavsett storlek och kund, ligger fokus på att leverera ett hållbart, uppdaterat och uppskattat resultat. Vi har en långsiktig lokal strategi och växande orderingång av projekt uppdelat i tre affärsområden: industri- och logistikfastigheter, kommersiella och offentliga fastigheter  samt nybyggnation av bostäder.

Industri och logistikfastigheter

Industri- och logistik-
fastigheter

Kommersiella och offentliga fastigheter

Kommersiella och offentliga
fastigheter

Bostäder, nybyggnation

Bostäder, nybyggnation

JOBBA SÄKERT

”Viktigt att skapa en god relation med alla på arbetsplatsen.”

Varje år genomförs Håll Nollans säkerhetspush – en uppmaning och påminnelse för att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.
I årets film från Håll Nollans förklarar Elin Åström, arbetsledare här på Kålltorps Bygg, hur vi med tydligare kommunikation och dialog minskar risker, missförstånd och olyckor.