Med fullt engagemang
På gång
11 augusti, 2020

Ny medarbetare Johan Carlsson:

En ny entreprenadingenjör till Kålltorps Bygg.
Lilla q På gång
16 april, 2020

Studenthotell och kontor i centrala Göteborg

Renovering av q-märkta fastigheter i centrala Göteborg.